Retouren

Ben je niet tevreden met je bestelling? Jammer, maar retouren is natuurlijk geen probleem.
Ik heb wel een paar spelregels:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument.
2. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij/zij dit zo spoedig mogelijk na ontvangst (tot uiterlijk 14 dagen) van het product via het contactformulier of de e-mail aan Hebbers kenbaar maken.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hebbers retourneren, conform de door Hebbers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Hebbers. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het contactformulier of de e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Hebbers heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Hebbers het betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen terugbetalen aan de consument. De kosten voor het retour zenden van de bestelling zijn ook voor rekening van de klant.

Download hier het retourformulier!

Hi! Ik ben Linda, het gezicht achter Hebbers. Ik ben altijd creatief bezig en dat is uitgegroeid tot een merk met unieke producten op het gebied van stationery. Meer weten? Lees hier alles over mij en Hebbers. XOXO